Việc đăng ký online sẽ nhận được mã số khuyến mãi:
- Gói 1: Giảm 10% học phí
- Gói 2: Giảm 10% học phí
- Gói 3: Giảm 15% học phí

Số điện thoại được dùng để nhận mã số khuyến mãi
Mã chống spam Thay mới
 
 

Đăng ký 3 bước

Bước 1:
Bạn điền vào mẫu đăng ký như bên.
 
Bước 2:
Chúng tôi gửi cho bạn một tin nhắn (sms) theo số điện thoại mà bạn đăng ký ở bước 1. Tin nhắn này được dùng để xác thực việc giảm 10%-15% học phí cho bạn.

Bước 3:
Bạn đến 734 Hùng Vương để ghi danh chính thức và nộp học phí. Bạn đưa tin nhắn nhận được ở bước 2 cho trung tâm xem để được giảm học phí.